Wie is economisch eigenaar van het voertuig bij een Operational Lease constructie?

Wie is economisch eigenaar van het voertuig bij een Operational Lease constructie?

Bij een Operational Lease constructie is de leasemaatschappij economisch eigenaar van het voertuig. Hierdoor kan de klant de auto niet op de balans van de onderneming zetten. Het is wel mogelijk om de kosten van het leasen als kostenpost van de omzet van de onderneming af te trekken. Hierdoor verlaagt u uw winst en betaalt u minder belasting. Omdat de leasemaatschappij economisch eigenaar is zijn zij ook verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties van het voertuig.