Geld lenen kost geld
Privacy

Privacy

Lease.auto BV handelt strikt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden altijd volstrekt vertrouwelijk behandeld. Lease.auto BV zal deze dus nooit openbaar maken of delen met anderen, zonder uw expliciete toestemming. Lease.auto BV geeft geen gehoor aan verzoeken om persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is.

Veiligheid van uw gegevens
Lease.auto BV neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Persoonlijke gegevens die worden opgeslagen bevinden zich op servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Lease.auto BV.

Lease.auto BV is zich er van bewust dat zij een vertrouwensfunctie inneemt en dat schending van dit vertrouwen het aanzien van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.

Service:
U kunt ons eenvoudig verzoeken uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Aan elk gerechtvaardigd verzoek zullen wij op korte termijn voldoen.

Welke gegevens verwerkt Lease.Auto?
Lease.Auto biedt een breed scala aan leaseproducten aan, waaronder Financial Lease, Operational Lease, Private Lease,. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Lease.Auto over bepaalde gegevens, waaronder:

  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gegevens over uw auto (o.a. kenteken, type en uitvoering, fiscale waarde).

Hoe verzamelt Lease.Auto uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een van onze producten bij Lease.Auto aanvraagt. Ook kan Lease.Auto ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals Facebook, LinkedIn, etc. Dit gebeurd alleen op het moment dat u hier zelf toestemming voor geeft.

Voor welke doelen gebruikt Lease.Auto uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het bemiddelen in lease- en mantelovereenkomsten, het aanbieden en verbeteren van onze financiële producten en diensten, opname in onze contract- en relatiebeheersystemen, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing), naleving van geldende regelgeving (waaronder de Sanctiewet en kredietverificatie en -registratie) en/of het verrichten van marktonderzoek.

Met wie deelt Lease.Auto uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen onze organisatie delen, maar alleen met medewerkers die toegang tot uw gegevens echt nodig hebben. Lease.Auto kan uw persoonsgegevens ook delen met uw werkgever en met derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en verlening van onze producten en diensten, ten behoeve van het uitvoeren van onze leaseproducten en mobiliteitsdiensten. Deze derden ontvangen alleen die gegevens die nodig zijn om de betrokken diensten te leveren.

Wanneer Lease.Auto gegevensverwerking uitbesteedt, legt Athlon contractuele verplichtingen op om uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeks- of opsporingsdiensten.

Hoe lang bewaart Lease.Auto uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is. Als er geen wettelijk bewaartermijn van toepassing is, bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.

Hoe heeft Lease.Auto uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Lease.Auto gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals de fysieke bescherming van de locaties waar persoonsgegevens worden bewaard.

Mocht u, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, toch een inbreuk op de beveiliging signaleren, dan verzoeken wij u hiervan zo spoedig mogelijk een melding te maken bij Lease.Auto door een e-mail te sturen aan: info@lease.auto.

Contactgegevens
Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. Contactgegevens vindt u in op onze contactpagina.

Privacy

Altijd de beste deal

Vind de beste deal

Social

Blijf op de hoogte, volg ons op:

Wij staan voor je klaar

24/7 bereikbaar

Lease.auto Lage Dijk-Noord 18 3401 VA Ijsselstein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01